Zotavení po nemoci a úrazu

Po návratu z nemocnice maminka přestala chodit a jen leží … 

Po operaci jsem zhubnul a cítím se slabý…

Vážná nemoc, větší úraz nebo operace spouštějí v těle řadu změn metabolismu, při kterých dochází mimo jiné k odbourávání vlastních svalů. Tělo svalovou bílkovinu využívá pro jiné účely – pro hojení ran a obranu organismu.  Proto se pacienti při a po vážné nemoci cítí slabí a většinou ztrácí tělesnou hmotnost. Pokud je úbytek svalů velký, může nemocný zůstat upoután na lůžko a ztratit schopnost se o sebe postarat, a to i v základních činnostech.

Negativní vliv na naše svaly podporuje i dlouhodobá fyzická inaktivita– klid na lůžku při nemoci, pobyt na jednotce intenzivní péče nebo znehybnění po vážném úrazu.  

Prevencí těchto negativních důsledků závažného onemocnění, nebo operace je dobrý stav výživy, dostatečný příjem bílkovin a přiměřená fyzická zdatnost. Nejrizikovější skupinou jsou starší lidé, ti musí o výživu a fyzickou kondici pečovat trvale – pestrou stravou a denní tělesnou aktivitou. 

Na plánovaný operační zákrok je optimální zahájit přípravu minimálně dva týdny před termínem výkonu. Dostatečný přísun bílkovin a energie a přiměřený pohyb podporuje tvorbu svalů, které slouží jako rezerva, ze které tělo po operaci čerpá potřebné bílkoviny. Lékař doporučí úpravu stravy a podle potřeby také může předepsat nutriční doplňky (obvykle výživu k popíjení) s cílem ochránit svaly. 

Proces ztráty svaloviny a fyzické slabosti lze do jisté míry zmírnit včasnou, dostatečnou a kvalitní výživou spolu s rehabilitací a tělesným cvičením v době zotavování po nemoci už v nemocnici.  

Pokud slabost následkem nemoci, operace nebo pobytu v nemocnici trvá i doma, je kvalitní strava a dostatečná fyzická aktivita správným krokem k návratu do normálního života. Když přirozená strava nestačí pokrýt potřeby, lze ji doplnit výživou k popíjení (kterou může předepsat nebo doporučit lékař). S výběrem rovněž pomohou v lékárně. 

V některých případech, především při trvajícím nechutenství, mohou být pacienti k zajištění náležitého příjmu živin a bílkovin při zotavování po jistou dobu odkázaní na příjem výživy přímo do žaludku sondou nebo PEGem.

Vaše časté situace - Dospělí a senioři