Mé miminko/dítě neprospívá

Příklady: Mé miminko/dítě nepřibývá na váze, jak by mělo. Je drobnější než jeho vrstevníci. Mé miminko/dítě nedokáže přijmout takové množství mléka či běžné stravy odpovídající jeho věku.

Důležitost výživy v raném věku

Správná výživa dítěte vyžaduje pozornost v každém věku, klíčovým obdobím je věk od narození do 6 let, které znamená nejvýraznější vývoj a růst v životě člověka.

Nevyvážená nebo nedostatečná výživa (= rozdíl mezi příjmem a požadavky organismu) může ovlivnit jak růst, tak vývoj vašeho dítěte nyní i v pozdějším věku, a to obzvláště v období nemoci. Může vést k nedostatku energie, kterou dítě potřebuje ke každodenním aktivitám a k růstu a vývoji, nedostatku bílkovin, vitaminů (např. vitamin D, A, B) a minerálních látek (např. vápník, jód, železo). Proto je tolik důležité se ujistit, že vaše dítě dostane všechny potřebné živiny ve vyváženém množství během období svého růstu.

Neprospívání u dětí

Neprospívání je stav, kdy je jedinec menší a drobnější, než jsou jeho vrstevníci stejného pohlaví. Je často způsobeno podvýživou spojenou s onemocněním.

Onemocnění spojené s podvýživou může znamenat

  • zvýšené požadavky organizmu na energii a další živiny – vašemu dítěti nebude stačit běžná porce jídla pro pokrytí jeho energetických a výživových potřeb
  • problémy spojené s trávením a vstřebáváním živin – dítě dostává dostatečnou a vyváženou stravu, funkce jeho trávicího systému jsou však narušené, a proto nedokáže přijatou stravu zpracovat a využít
  • nechutenství – dítě nemá o jídlo takový zájem, jako jste zvyklí, a nedokáže proto pokrýt energetické a výživové potřeby organizmu

Jak poznám, že mé dítě neprospívá

Neprospívající dítě je lékařem často snadno rozpoznatelné na první pohled, protože je menší a drobnější než jsou jeho vrstevníci stejného pohlaví. Může se projevit také na jeho „nezdravé“ barvě pleti a letargii. Mezi dlouhodobé a závažnější následky neprospívání patří opoždění růstu, zvýšená nemocnost, delší hospitalizace.

Neprospívání se dá také určit pomocí sledování váhy a výšky vašeho dítěte v delším období. K tomu slouží tzv. růstové grafy (percentilové grafy), které zpravidla používá pro sledování růstu a vývoje vašeho dítěte pediatr na pravidelných kontrolách.

Po stanovení diagnózy neprospívání zjistí pediatr jeho příčinu. Tou může být onemocnění spojené s nedostatečnou a/nebo nevyváženou stravou. V případě, že vaše dítě nebude schopné doplnit potřebnou chybějící energii a živiny pomocí jeho běžné stravy, může pediatr vašemu dítěti předepsat nebo doporučit přípravky enterální výživy pro děti pro pokrytí chybějící energie a živin.

Vaše časté situace - Novorozenci a děti